Vrijwaring

Interpretatie en definities:

Interpretatie: :

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis die is omschreven onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities:

Voor de toepassing van deze Disclaimer:

  • "Website" (in deze disclaimer "wij" of "ons" genoemd) verwijst naar USB-Wireless.com - Website verwijst naar USB-Wireless.com, toegankelijk via https://usb-wireless.com

  • "Service" verwijst naar USB-Wireless.com - de inhoud (pagina's) en diensten die door de website worden geleverd.
    Dat betekent - de persoon die toegang heeft tot de Service (USB-Wireless.com), of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Disclaimer:

De informatie op de Dienst is alleen voor algemene informatie doeleinden.

USB-Wireless.com neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de service.

In geen enkel geval zal USB-Wireless.com aansprakelijk gesteld kunnen worden voor speciale, directe, indirecte, consequentiele of incidentele schade, of wat voor schade dan ook, hetzij in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomend uit of in verband met het gebruik van de dienst of de inhoud van de dienst. USB-Wireless.com behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of veranderingen aan de inhoud van de Service te maken op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing.

USB-Wireless.com garandeert niet dat de service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

"Externe Links" Disclaimer:

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet aangeboden of onderhouden worden door of op geen enkele manier verbonden zijn met USB-Wireless.com.

Gelieve te noteren dat USB-Wireless.com niet garant staat voor de juistheid, relevantie, tijdigheid, of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.

"Fouten en Omissies" Disclaimer:

De informatie gegeven door de Dienst is enkel bedoeld als algemene leidraad voor zaken van belang. Ook al neemt USB-Wireless.com alle voorzorgsmaatregelen om er zeker van te zijn dat de inhoud van de service actueel en accuraat is, fouten kunnen voorkomen. Bovendien, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie die op de Dienst staat.

USB-Wireless.com is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

"Fair Use" Disclaimer:

USB-Wireless.com kan gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal welke niet altijd specifiek geautoriseerd is door de auteursrechtelijke eigenaar. USB-Wireless.com stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

USB-Wireless.com gelooft dat dit een "fair use" is van zulk copyright materiaal zoals voorzien in sectie 107 van de United States Copyright wet en respectievelijk: andere clausules en secties in een nationale en internationale copyright wetten.

Als U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst voor uw eigen doeleinden wenst te gebruiken die verder gaan dan eerlijk gebruik, moet U de toestemming van de auteursrechthebbende verkrijgen.

"Uitgesproken meningen" Disclaimer:

De Dienst kan meningen en opinies bevatten die van de auteurs zijn en niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van enige andere auteur, agentschap, organisatie, werknemer van USB-Wireless.com, inclusief USB-Wireless.com reflecteren.

Commentaren gepubliceerd door gebruikers zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor om het even welk smaad of rechtsgeding dat voortvloeit uit iets geschreven in of als direct resultaat van iets geschreven in een commentaar. USB-Wireless.com is niet aansprakelijk voor commentaren gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om commentaren te verwijderen om welke reden dan ook.

"Geen Verantwoordelijkheid" Disclaimer:

De informatie op de dienst wordt aangeboden met dien verstande dat USB-Wireless.com hierin geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, of ander professioneel advies en diensten verleent. Als zodanig mag het niet gebruikt worden als vervanging voor het raadplegen van professionele boekhouders, belastingadviseurs, juristen of andere bekwame adviseurs.

In geen enkel geval zal USB-Wireless.com of zijn leveranciers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in verband staat met uw toegang of gebruik van de dienst of de onmogelijkheid om toegang te krijgen of de dienst te gebruiken.

"Gebruik op eigen risico" Disclaimer:

Alle informatie in de Service wordt aangeboden "zoals het is", zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet gelimiteerd tot garanties op prestatie, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

USB-Wireless.com zal niet aansprakelijk zijn tegenover U of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen in afhankelijkheid van de informatie verstrekt door de dienst of voor enige gevolgschade, speciale of gelijkaardige schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van zulke schade.

Neem contact met ons op:

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen: